Fried Squid Nông thôn

Không có phản hồi Share:

.Nó đặc biệt phù hợp cho bệnh nhân loãng xương, thiếu máu thiếu sắt, kinh nguyệt không đều].
Đám đông cấm kỵ: [Tăng lipid máu, tăng cholesterol, xơ cứng động mạch, bệnh gan] bệnh nhân thận trọng.

] Cắt, ngâm


Đặt muối, bột tiêu, một ít bột thì là

]
4 Bột trên
.
6 Chiên chậm

Previous Article

Bánh voan

Next Article

Cripladine Cucurient Bánh